Bostadsfastigheter

I Sverige idag har det nog inte undgått någon att det byggs väldigt mycket hus och andra fastigheter. Flertalet av de byggnader som byggs är bostadshus. Anledningen till att det byggs så mycket bostäder är just för att det är stort behov av detta. Idag finns det inte tillräckligt mycket bostäder så att det räcker till Sveriges befolkning. Folkmängden ökar i snabbare takt än vad bostäderna hinner att byggas, detta har lett till en stor bostadsbrist i landet.

Bostäder i storstäderna

Mest drabbade av bostadsbristen är de större städerna. Människor väljer i allt högre utsträckning att flytta till större städer och detta har gjort att bostäderna inte räcker till. Det finns många vägar att gå för att få en bostad, men för att förstahands kontrakt så blir vägen allt längre. Stockholm har exempelvis en gemensam kö till flertalet hyreslägenheter, en sökande behöver ofta stå i många år för att få en första bostad. För att få en lägenhet centralt så är det upp mot 20 år som den sökande behöver stå i kö. Det är väldigt lång tid.

För att försöka förkorta köerna så byggs det många lägenheter framförallt. Fördelen med lägenheter är att de byggs på höjden, många gånger i flera våningar och då får det plats med fler människor som bor i dessa på en mindre yta. I jämförelse med ett hus så är det mycket färre personer som bor där men på en relativt stor yta, detta hjälper inte trångboddheten lika mycket.

När det är nybygge det handlar om så är för det mesta hyrorna ganska höga, detta leder till att det inte är så många yngre som har råd att bo i dessa. En lösning på detta som ofta går att syna är att vuxna och äldre personer flyttar till de nyare lägenheterna och att de yngre istället hyr de äldre lägenheterna till en lägre kostnad. Detta kan leda till klyftor i samhället men det viktigaste i denna fråga är att alla har en plats att bo på, oavsett om det är centralt eller i förorterna.

Bo i andrahand

Då det är långa köer till en bostad med förstahandskontrakt så är det vanligt att starta med att bo i andrahand. Att bo i denna boendeform innebär att en hyresgäst hyr av den person som hyr i förstahand. Den som hyr eller äger lägenhet har då en bostad på annat sätt och hyr ut sin egen till någon annan. Detta är ett mer osäkert sätt att bo på då hyrestiden kan vara kortare, men det är samtidigt ett bra val att göra tills det går att finna en egen bostad att hyra eller tills det är möjligt att själv kunna köpa en lägenhet. Det finns många vägar att gå för att få tag i en bostad.