Jobb och utbildning inom byggbranschen

Att arbeta med utformningen eller byggandet av olika typer av fastigheter är ett yrke som funnits så länge som människan har lärt sig att bygga. Det är nämligen ett specialiserat yrke som numera har utvecklats till en mängd olika typer av inriktningar. Därför kommer denna artikel kolla närmre på de olika jobben och utbildningarna som finns inom byggbranschen i Sverige och internationellt.

Måleri

Ett av de allra viktigaste jobben inom byggbranschen är måleri. Det finns nämligen en mängd olika typer av saker som man bör veta innan man börjar måla, exempelvis färger, material och hållbarhet. Målare har genom sin utbildning och erfarenhet nämligen den kunskap som krävs för att kunna ta rätt beslut. Ett av de bolag som blivit populära är https://k3måleri.se som finns i Stockholm, detta då de erbjuder både målning och tapetsering, vilket är vanligt för dagens måleriföretag.

Måleri är inget enkelt jobb, trots att många tror att det bara går att köpa den billigaste vita färgen och börja måla. Det är nämligen viktigt att veta vilken typ av färg som passar bäst i rummet, samt vilken typ av material som färgen ska sättas på. Exempelvis är det inte bra att måla på gamla tapeter, då det kan göra att bubblor skapas i tapeten vilket gör det fult i rummet. Därför rekommenderas det alltid att ta kontakt med ett måleri för att få rätt råd.

Arkitekt

En annat viktigt jobb inom byggbranschen är arkitekter. Det är nämligen ingenjörer som ritar upp olika typer av byggnader och ser till att bärande väggar och pelare sätts upp på rätt platser för att byggnaden ska hålla i flera år. Byggnader som byggs i dagens samhälle förväntas nämligen hålla i upp till flera hundra år, speciellt massiva byggnader som Turning Torso och Empire State Building. Dessa förväntas inte rivas på lång tid då de kostar mycket pengar att bygga och kostar troligen väldigt mycket att riva också. Därför krävs det att en riktigt duktig arkitekt är med i arbetet redan från dag ett.

Kranförare

På alla byggen finns det någon som är kranförare, med andra ord den som sitter längst uppe i lyftkranen och styr den massiva armen som för runt byggmaterial på bygget. Att vara kranförare är dock ett väldigt ensamt jobb, detta då de oftast sitter uppe i kranen under hela arbetsdagen. De allra flesta kranarna är nämligen byggda för endast en person, vilket gör att kranförare inte träffar speciellt många andra människor förutom på lunchen.

Byggarbetare

Den allra vanligaste typen av yrke på en byggarbetsplats är den traditionella byggarbetaren. Det är nämligen byggarbetaren som gör ett av de allra hårdaste jobben, exempelvis hjälper till med att gjuta betong, sätta isolering och armeringsjärn. Detta är ett väldigt tungt arbete som kräver styrka och uthållighet. Dessutom spenderar även byggarbetare i Sverige väldigt mycket tid utomhus då många av de större byggena genomförs helt och hållet utomhus.