Enplanshus

Det är många som har dröm om att bygga egna hus, det är många som gör denna dröm också till verklighet. Idag är det billigare att bygga hus än att köpa befintliga. Det är dock desto svårare att hitta ett område eller tomt att bygga huset på. Framförallt i större städer så börjar det bli fullt, det finns inte mycket yta kvar att bygga på. Den yta som finns prioriteras ofta till lägenheter då det får plats mer personer i lägenheter än i hus.

När ett område eller tomt har hittats är det ett bra läge för att bygga ett eget hus. Det kan finnas färdiga hus som tilltalar eller så byggs det ett nytt från grunden. Enplanshus är väldigt vanliga i USA exempelvis, eller tvåvåningshus, de har sällan högre än det. Sveriges hus är olika byggda, allt från enplanshus till fyra våningar. Enplanshus är dock det som det byggs mycket av idag och detta med öppna ytor. Att ha ett enplanshus görs att det sparas yta att hålla i ordning och städa. Trappor behöver underhåll och de behöver även städas, något som många gärna undviker och istället väljer att bygga på ett plan.