Garagebyggen

Då det i större städer börjar bli trångt mellan hus och fastigheter så blir möjligheterna mindre. Det behöver skapas nya idéer för att befolkningen skall få plats och för att det skall vara trivsamt. Med mer människor i städerna så ökar även antalet bilar, det är svårt för alla bilar att få plats och även för dem att parkera. Mer garage behöver byggas för att alla skall få plats.

Garage finns det många av i städerna, så även parkeringsplatser. Trots detta är det svårt med parkeringsmöjligheter då bilantalet hela tiden ökar. Att bygga olika sorters garage är ständigt pågående, några garage syns inte och andra är mycket mer synliga. Garage under bostadshus blir vanligare, då körs bilen ner på källarplan. Detta är en bra lösning för att även få bort en del av bilarna från gatorna. Större parkeringsgarage byggs också mer och mer, dessa kan byggas i flera våningar så att det är fler som får plats. Parkeringsgarage byggs både i anslutning till centrum men även till bostadsområden om det är möjligt.

Det är vanligt med köer för att få en parkeringsplats i de olika garagen. Det kan även vara svårt att finna en parkeringsplats utomhus och många varv behöver ofta köras för att få en.