Bygga friggebod

När det finns gott om utrymme i trädgården så finns det olika sätt att nyttja dessa på. Några väljer att ha extra mycket gräsyta och blomster, medan andra vill nyttja den till mer förvaringsutrymme. Att bygga en friggebod är det många som gör, en bod ger extra utrymme och det kan samlas saker som inte har en naturlig plats i det övriga hemmet. Det är en smart lösning och något som får göras i trädgårdarna så länge de inte överskrider det maximala måttet på dessa.

Idag finns det även friggebodar som kallas för Attefallshus. Ett Attefallshus är ett hus som får byggas lite större än en friggebod, max 25 kvadratmeter. Om det finns ett godkännande för detta så är det en smart lösning för att få extra plats. Huset används idag till bland annat ett kompletterade bostadshus, som ett garage eller för extra förrådsyta. Detta är en bra investering och något som många tar tillfället i akt att göra när det finns möjlighet till det.

En friggebod är mindre än ett Attefallshus. En friggebod får göras på maximalt 15 kvadratmeter. Båda dessa husen ger mycket extra yta som för många behövs, på 15 respektive 25 kvadratmeter får det plats med många olika lösningar.

Friggebodar får och kan byggas själva. Det är en mindre process än ett större hus och något som en del vågar sig på att prova på sin fritid som ett projekt. Med en beskrivning steg för steg är det möjligt för många att göra det själv också. För de som ej kan eller vill bygga själv så går det att anlita ett byggföretag för projektet också. Byggmän skapar ofta en friggebod på ett par effektiva dagar, sedan är det redo att användas. En friggebod pryder trädgården väldigt bra och många små hus ser väldigt trivsamma ut.