Garage eller carport?

Ibland uppstår ett extra behov av plats under tak för ännu ett fordon. Kanske det är den första platsen som ska byggas och valet står mellan en carport eller ett garage. Många vill satsa stort och bygga ett garage. Möjligheten att bygga en carport finns alltid och det finns många fördelar gentemot ett garage. Olika regler gäller för att bygga ett garage eller en carport. Det gäller att läsa regelverket tydligt innan bygget påbörjas. En anledning till att välja att bygga nytt kan vara en om jobbet har erbjudit de anställda nya tjänstebilar och en ny bil kan vara bra att förvara mer säkert under tak.

Regler för att bygga carport eller garage

Ett garage är en hall som byggs där avsikten är att förvara någon typ av fordon. Det räknas som garage om det har tak och väggar och kan vara ett kallgarage eller uppvärmt och isolerat. Skillnaden mot en carport är att carporten har två väggar och tak avsett för att förvara fordon. När det byggs ett garage är det oftast för en eller några personbilar. Båda byggnaderna kan stå som fristående byggnader eller sitta ihop med en annan byggnad.

De regler som skiljer är bland annat om byggnaden är en komplementbyggnad eller tillbyggnad, sedan givetvis hur stor byggnaden kommer att bli.

En viktig sak att tänka på när det är ett garage som sitter ihop med ett hus är att garaget då räknas som en del av huset. Ett fristående garage däremot blir en komplementbyggnad och det finns regler att följa. Innan ett bygge startar är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just den byggnad som önskas uppföras. De regler som behöver följas gäller även om byggnaden ligger på landet eller inom planlagt område. Den som bor på landet kan klara sig utan att ansöka om bygglov, medan de planlagda områden behöver bygglov. Kommunen kan svara på vad som gäller för varje fastighet.

Generella regler

Det finns en del generella regler som gäller för de flesta fastigheter. Personer som vill uppföra en byggnad utanför ett planlagt område eller där bebyggelsen är sammanhållen behöver sällan bygglov för mindre byggnader. Det är oftast bara de större tillbyggnaderna och komplementbyggnaderna som kräver bygglov. Om den tilltänkta byggnaden kommer att vara dominant till de övriga byggnaderna på tomten kan det också krävas bygglov. Här blir det alltså lättare om det är en carport som är tänkt att byggas än ett garage. På landet krävs det sällan bygglov för de mindre byggnaderna och de är ofta anmälningsbefriade. Kommunen bestämmer vad som räknas som större byggnad. Korrekt information om vilka byggnader som får uppföras går bara att få från den kommun där byggnaden ska uppföras.

Carporten är lättare att uppföra

Det finns en annan stor fördel med att välja en carport istället för ett garage. Kostnaden kommer att bli betydligt lägre samtidigt som carporten uppfyller kraven på många punkter.